Biblioteka materiałów

Wybierz interesujący Cię materiał

BookIcon

Part 1. The Digital Transformation Opportunity

Digital Transformation Ebook Series (w j. ang.)

Dowiedz się w jaki sposób zmienił się rynek i oczekiwania Klientów w obliczu cyfrowej transformacji i w jaki sposób dostosować do nich strategię biznesową.

Part 2. Engage with customers

Digital Transformation Ebook Series (w j. ang.)

Przeczytaj w jaki sposób budować zaangażowanie Klientów i przeprowadzić ich przez cyfrową transformację na podstawie wniosków opartych o dane.

Part 3. Empower employees

Digital Transformation Ebook Series (w j. ang.)

Sprawdź w jaki sposób rekrutować i rozwijać kompetencje pracowników, aby zbudować nowoczesne i efektywne środowisko pracy.

Part 4. Optimize operations

Digital Transformation Ebook Series (w j. ang.)

Zobacz w jaki sposób Partnerzy optymalizują procesy i z jakich technologii korzystają, aby szybciej i efektywniej odpowiadać na zapotrzebowanie Klientów.

Part 5. Transform Products

Digital Transformation Ebook Series (w j. ang.)

Dowiedz się jakie korzyści możesz odnieść dzięki tworzeniu rozwiązań w oparciu o własne IP (intelectual property).

Jak zarabiać na partnerstwie z Microsoft?

Szanse rynkowe, kluczowe decyzje umożliwiające odniesienie sukcesu, przydatne zasoby

?-?

Materiały z webinarium 23 stycznia

Omówienie najnowszych zmian w umowach MPA, MCA MFA oraz informacje o Mandatory Security Requirements.

Umowy MPA, MCA, Security Requirements

Instrukcja Migracji i Akceptacji MPA

Prezentacja opisująca różne możliwe scenariusze migracji i akceptacji Microsoft Partner Agreement.

Materiały w j.ang

Przewodnik po MCA

Prezentacja na temat Microsoft Customer Agreement w modelu CSP.

Materiały w j.ang

Materiały z webinarium 6 lutego

Kompetencje MPN- nowości i zmiany oraz nowości w Programach Motywacyjnych (Incentives).

Kompetencje i Incentives

Zmiany w kompetencjach Business Applications

Omówienie zmian w kompetencjach Business Applications i przypisanych im egzaminom.

Materiały w j.ang

Partner Contribution Indicators score

Omówienie nowych wytycznych dla kompetencji Cloud Business Applications.

Materiały w j.ang

Materiały z webinarium 19 marca

Dowiedz się jak używać benefitów marketingowych Microsoft, logotypu oraz jak promować rozwiązania na Microsoft Appsource i Marketplace.

GTM benefits, logotyp, Microsoft Appsource i Marketplace

AppSource & Microsoft Marketplace best practices guide

Dowiedz się jak promować swoje rozwiązanie poprzez aplikacje i kanały Microsoft.

Materiały w j.ang

Programy motywacyjne dla Partnerów & Partner Associations

Informacje o przypisywaniu subskrypcji klienta: CPOR, DPOR, TPOR, PAL. Kluczowe informacje na temat Incentives czyli programów motywacyjnych,

Materiały w języku polskim z webinarium 9 kwietnia 2020 roku.

Kalkulator Benefitów w modelu CSP Indirect Reseller

Narzędzie do oszacowania benfitów - Incentives na podstawie prognozowanych przychodów.

Materiały w języku angielskim. Plik Excel.

Jak budować rozwiązania branżowe z Microsoft?

Informacje na temat współpracy z Microsoft w ramach promowania rozwiązań branżowych.

Materiały w języku polskim z webinarium 27 kwietnia 2020 roku.